MOOYU 睦寓傢飾|關於床架結構與組裝
《 關於組裝 》
《 關於組裝 》
《 關於組裝 》

《 關於組裝 》

 

❝ 每次只能看到完整的床,實際床架結構是長怎樣呢 ? ❞

▶ 組裝過程 影片大公開 


床底的結構有細分成好幾種
床架 / 內嵌式床架 / 掀床 / 床箱 / 排骨架 等等......

每一種作法不同,價格也不同哦!
想瞭解差異的可以預約到現場參觀挑選,
會由專業規劃師解說介紹以及討論您的需求~ 
(有機會小編會再寫一篇關於床的詳細介紹)

影片中是"床架"的組裝過程
床框中間會放置5根硬度較高的紅柳安實木條,再放上繃布的木底板
讓床底整體的受力平均,對於使用獨立筒的床墊來說會更加友好床架組裝的眉眉角角  ▎

✔ 進場順序條理分明,從床頭到床板,運送動線順暢,不會東拿一個西放一個,造成現場混亂發生不必要的碰撞跟危險
✔ 於床腳先貼上羊毛氈,避免移動的過程造成地板或床架的受損
✔ 鎖螺絲時將床框墊高,讓電動螺絲與孔位是平行吻合,確保鎖螺絲的過程不會有空轉或是歪斜而造成孔洞的受損影響結構穩定性

✔ 拿取包裝作為緩衝物,減少床在放下的過程可能造成的傷害

✔ 實木條放上後,依據現場狀況調整中間腳,確保與地面有支撐,不是懸空的
✔ 運送區域地板舖設棉被,保護家裡的地板不會受到傷害

 

人氣商品

Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren
Seren

Seren

Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby
Chubby

Chubby

Cozy
Cozy
Cozy
Cozy
Cozy
Cozy
Cozy
Cozy
Cozy
Cozy
Cozy
Cozy
Cozy
Cozy
Cozy
Cozy
Cozy
Cozy
Cozy
Cozy
Cozy
Cozy
Cozy
Cozy
Cozy
Cozy
Cozy
Cozy

Cozy